Jak používáme cookies

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace 9. března 2022

Datum účinnosti 9. března 2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Wawae, Josefská 1146/17, Moravia 74706, Czechia, email: info@wawae.cz, telefon: +420606786677 o shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů, které shromažďujeme, když používáte naše webové stránky ( wawae.cz ). (služba"). Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke Službě ani ji nepoužívejte.
Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli bez předchozího upozornění upravit a revidované zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve službě. Revidované Zásady nabudou účinnosti 180 dní od jejich zveřejnění ve Službě a váš pokračující přístup ke Službě nebo její používání po této době bude znamenat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto tuto stránku pravidelně kontrolovat.

Informace, které shromažďujeme:
Budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

E-mail

Jak shromažďujeme vaše údaje:
Údaje o vás shromažďujeme/přijímáme následujícím způsobem:

Když uživatel vyplní registrační formulář nebo jinak odešle osobní údaje
Interakce s webovou stránkou
Z veřejných zdrojů

Jak používáme vaše údaje:

Údaje, které o vás shromažďujeme, použijeme pro následující účely:

Marketing/ Propagace
Vytvoření uživatelského účtu
Cílená reklama
Správa objednávky zákazníka
Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jakémukoli jinému účelu, požádáme vás vám poskytne souhlas a vaše údaje použije pouze po obdržení vašeho souhlasu a poté pouze pro účely, pro které souhlas udělujete, pokud nás zákon nepožaduje jinak.

Jak sdílíme vaše informace:
Bez vašeho souhlasu nepřevedeme vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou omezených okolností popsaných níže: Analýza

reklamních služeb

Požadujeme, aby tyto třetí strany používaly osobní údaje, které jim předáváme, pouze k účelu, pro který byly předány, a neuchovávaly je déle, než je nutné pro splnění uvedeného účelu.
Vaše osobní údaje můžeme také zpřístupnit za následujícími účely: (1) abychom vyhověli platným zákonům, nařízením, soudnímu příkazu nebo jinému právnímu procesu; (2) k vymáhání vašich smluv s námi, včetně těchto Zásad ochrany osobních údajů; nebo (3) reagovat na tvrzení, že vaše používání Služby porušuje jakákoli práva třetích stran. Pokud se služba nebo naše společnost sloučí nebo získá s jinou společností, vaše informace budou jedním z aktiv, která budou převedena na nového vlastníka.

Uchovávání vašich informací:
Vaše osobní údaje u nás budeme uchovávat po dobu 90 dnů až 2 let poté, co uživatelské účty zůstanou nečinné, nebo tak dlouho, dokud je budeme potřebovat ke splnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Možná budeme muset uchovávat určité informace po delší období, jako je vedení záznamů / hlášení v souladu s platnými zákony nebo z jiných legitimních důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, předcházení podvodům atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, z nichž žádný vás neidentifikuje (přímo nebo nepřímo), mohou být uloženy na dobu neurčitou.

Vaše práva:
V závislosti na platných zákonech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo obdržet kopii svých osobních údajů, omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, požádat nás o sdílení (přenesení) vašich osobních údajů informace jinému subjektu, odvolat jakýkoli souhlas, který jste nám poskytli se zpracováním vašich údajů, právo podat stížnost u zákonného orgánu a taková další práva, která mohou být relevantní podle platných zákonů. Pro uplatnění těchto práv nám můžete napsat na info@wawae.cz. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.
Můžete se odhlásit z přímé marketingové komunikace nebo profilování, které provádíme pro marketingové účely, a to tak, že nám napíšete na info@wawae.cz.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, možná nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci používat.

Soubory cookie atd.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak používáme tyto a vaše volby ve vztahu k těmto technologiím sledování, přečtěte si prosím naše Zásady používání souborů cookie.

Bezpečnostní:
Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a použijeme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů pod naší kontrolou. Vzhledem k inherentním rizikům však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost a v důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáváte, a činíte tak na vlastní riziko.

Pověřenec pro stížnosti / Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich údajů, které jsou u nás dostupné, můžete se obrátit na našeho Pověřence pro stížnosti na adresu Wawae, Josefská 1146/17, email: info@wawae.cz. Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými zákony.